Vad betyder utställnings titlarna?
Enligt sverak, FIFe

Jag ställer bara okastrerade katter. Då gäller följande;

Raskatt – 4-10 månader – okastrerad eller kastrerad

Klarläggande rörande klass och ålder: Ålder för klass – exempelvis klass 11 Junior och klass 12 Ungdjur – beräknas utifrån det datum som katten är född (inte antal räknade veckor). (TUK 2012-04 – konf styr.möte 2012-10)

Klass 12 – Kattunge 4-7 månader
Katten ska vara minst fyra månader gammal men ska inte ha fyllt sju månader (under aktuell utställningsdag).

Klass 11 – Junior 7-10 månader
Katten ska vara minst sju månader gammal men ska inte ha fyllt tio månader (under aktuell utställningsdag).


Klass 9 – Öppen klass

Katten – som ännu inte har någon titel – ska ska vara minst 10 månader gammal under aktuell utställningsdag. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d’Aptitude de Championat) – minst 93 poäng ska uppnås.
Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

Klass 7 – Champion
Katten har redan uppnått titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d’Aptitude de Championat International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.
Tre CACIB utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln International Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.

Klass 5 – International Champion
Katten har redan uppnått titeln International Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d’Aptitude de Grand Championat International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Grand International Champion och tävla vidare i klass 3 gäller:
Antingen ska katten ha sex CAGCIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller
åtta CAGCIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

Klass 3 – Grand International Champion
Katten har redan uppnått titeln Grand International Champion (GIC). Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d’Aptitude au Championat Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1 gäller:
Antingen ska katten ha nio CACS från minst tre olika domare i tre olika länder eller
elva CACS från minst sex olika domare i två olika länder.

Klass 1 – Supreme Champion
Katten har redan uppnått titeln Supreme Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat.
Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price). Katt i klass 1 rangordnas inte.
Fram till 2009 var namnet på titeln Europa Champion (EC).
Texten är hämtad från SVERAKS hemsida