UppfödarEttan

"En SVERAK-ansluten uppfödare är en representant för förbundet och många gånger den första kontakten en katt-köpare har med SVERAK. Vi vill därför öka statusen och ge förbundets uppfödare möjlighet att synliggöra sin nivå av kunskap och erfarenhet som borgar för köptrygghet och ge förbundets uppfödare möjlighet att synliggöra sin nivå av kunskap och erfarenhet som borgar för köptrygghet och kvalitet"

The Pleiades

Theory and hard facts: Being a breeder - Breeding practicies - Monetary issues
Cat inside and diseases
Cattery, demands, problems and solutions
Cat nutrition in normal and special cases, food related diseases
All about reproduction in males and females, pregnancy 
All about kittens - from first day of life to moving out, what a breeder needs to know
Study cases - what breeders have met
Gick den här utbildningen våren 2022

Ursa Minor 


*Katten, anatomi, hur katten utvecklas, kattkommunikation, socialisering
*Köpa/skaffa katt, allmän information, ekonomi, kontrakt, viktiga papper
*Kattens behov, katten flyttar in, berikning, katter och frisk luft, hälsovård, veteraner
*Utfodring av katter, BARF
*Raspresentation, kattutställningar, att ställa ut katt, EMS-koderna
*Kattfärger, färgutvecklingen hos maskade katter
*Hur man läser en stamtavla, de första grunderna i kattuppfödning
Gick den här utbildningen hösten 2021

Ursa major - all about genetics

*Introduction in genetics - genetic terms, checkerboards diagrams 
*History of cat genetics
*Cat colour genetics part 1, pigments, pattern, sex-linked inheritance, EMS-system etc
*cat colour genetics part 2, colour restriction, silver, white, extension locus, genotype education
*cat colour genetics part 3, fur, coat, colour determination, specials in red pigmented cats, pedigree
*Genetic diseases, inheritance of genetic diseases, gene testing, breed specifics
*Population genetics from different directions
gick den här utbildningen sommaren 2021

Grundkurs 3 - Kattuppfödning

*Anatomi
*faran med extremavel
*beteende
*kommunikation
*problembeteende
*reproduktion och reproduktionsstörningar
*kattungar och kattungeproblem
*färggenetik
*populationsgenetik
*avel för sundhet
*att lägga upp hälsoprogram
*hälsoarbete i praktiken
*genomanalys
*avel och selektion
*avelsvärderingssystem
*avelsframsteg
*utställning kontra avel
*rasernas utveckling
*att hålla katter i grupp
*smittryck
*infektionssjukdomar
*tänder och munhåla
*näringslära för katt
*barf
*ekonomi och försäljning
*projektarbete   gick den här utbildningen våren 2019

Grundkurs 2 - Kattuppfödning för nybörjare

*Uppfödaransvar             
*Katthållning - lagar och tillstånd och förordningar 
*Mentorskap              
*Avelsplanering             
*Val av avelsdjur
*Att äga en avelshane
*Att äga en avelshona
*Behandling med p-piller
*Grundläggande genetik
*Färggenetik
*Ärftliga sjukdomar och defekter
*Infektionssjukdomar
*Parning
*Dräktighet
*Förlossning
*Könsbestämning av kattungarna
*Defekter hos kattungarna
*Handmatning av kattungar
*Färgbestämning
*Registrering och intyg
*Kattungarnas utvecklig
*Selektera kattungarna
*Försäljning    Gick den här utbildningen hösten 2018

Grundkurs 1 - Kattägande

*anatomi, en introduktion
*beteende
*grundläggande information om mat och näringsbehov
*innekatt - utekatt
*hur hittar man rätt uppfödare?
*raskatt - huskatt
*lagar och regler när man köper katt
*köpeavtal
*säker kattmiljö
*förgiftning
*sand och sandlådor
*kastrering
*hälsokontroller
*vaccinationer
*den gamla katten
*parasiter
*vanliga sjukdomar och hälsoproblem
*hälsoprogram
*kattraser
*kattfärger
*utställningar
*avel?      Gick den här utbildningen hösten 2017