Ursa Minor 


*Katten, anatomi, hur katten utvecklas, kattkommunikation, socialisering
*Köpa/skaffa katt, allmän information, ekonomi, kontrakt, viktiga papper
*Kattens behov, katten flyttar in, berikning, katter och frisk luft, hälsovård, veteraner
*Utfodring av katter, BARF
*Raspresentation, kattutställningar, att ställa ut katt, EMS-koderna
*Kattfärger, färgutvecklingen hos maskade katter
*Hur man läser en stamtavla, de första grunderna i kattuppfödning
Gick den här utbildningen hösten 2021

Ursa major - all about genetics

*Introduction in genetics - genetic terms, checkerboards diagrams 
*History of cat genetics
*Cat colour genetics part 1, pigments, pattern, sex-linked inheritance, EMS-system etc
*cat colour genetics part 2, colour restriction, silver, white, extension locus, genotype education
*cat colour genetics part 3, fur, coat, colour determination, specials in red pigmented cats, pedigree
*Genetic diseases, inheritance of genetic diseases, gene testing, breed specifics
*Population genetics from different directions
gick den här utbildningen sommaren 2021

Grundkurs 3 - Kattuppfödning

*Anatomi
*faran med extremavel
*beteende
*kommunikation
*problembeteende
*reproduktion och reproduktionsstörningar
*kattungar och kattungeproblem
*färggenetik
*populationsgenetik
*avel för sundhet
*att lägga upp hälsoprogram
*hälsoarbete i praktiken
*genomanalys
*avel och selektion
*avelsvärderingssystem
*avelsframsteg
*utställning kontra avel
*rasernas utveckling
*att hålla katter i grupp
*smittryck
*infektionssjukdomar
*tänder och munhåla
*näringslära för katt
*barf
*ekonomi och försäljning
*projektarbete   gick den här utbildningen våren 2019

Grundkurs 2 - Kattuppfödning för nybörjare

*Uppfödaransvar             
*Katthållning - lagar och tillstånd och förordningar 
*Mentorskap              
*Avelsplanering             
*Val av avelsdjur
*Att äga en avelshane
*Att äga en avelshona
*Behandling med p-piller
*Grundläggande genetik
*Färggenetik
*Ärftliga sjukdomar och defekter
*Infektionssjukdomar
*Parning
*Dräktighet
*Förlossning
*Könsbestämning av kattungarna
*Defekter hos kattungarna
*Handmatning av kattungar
*Färgbestämning
*Registrering och intyg
*Kattungarnas utvecklig
*Selektera kattungarna
*Försäljning     Gick den här utbildningen hösten 2018

Grundkurs 1 - Kattägande

*anatomi, en introduktion
*beteende
*grundläggande information om mat och näringsbehov
*innekatt - utekatt
*hur hittar man rätt uppfödare?
*raskatt - huskatt
*lagar och regler när man köper katt
*köpeavtal
*säker kattmiljö
*förgiftning
*sand och sandlådor
*kastrering
*hälsokontroller
*vaccinationer
*den gamla katten
*parasiter
*vanliga sjukdomar och hälsoproblem
*hälsoprogram
*kattraser
*kattfärger
*utställningar
*avel?       Gick den här utbildningen hösten 2017