Teslas information

Född: 2021.02.19
Färg: n
Kön: hona
Uppfödare: Jeanette Houdi & Mats Askett
PKDef: normal
Pkd: kommer testas innan parning
HCM: kommer testad innan parning 
Blodgrupp: a ej bärare av b blod, testad hos MyCatDNA
Bärare av dilution: Bärare av dilution

CS-gen: Tesla är bärare av CS-genen
Kullar hon fött: planerar hennes första kull 2022


  • 0.0% inavel på 5 gen
  • 0.981% inavel på 10 gen