Lolas information:

Född: 2021.03.18

Färg: SIB n 24

Kön: Hona

Uppfödare: Jenna Kårwik

PKDef:

PKD: kommer testas 2022.03.21

HCM: kommer testas 2022.03.21

Blodgrupp: A blod, A/A

Bärare av dilution: bärare av Dilution

CS-gen: ej bärare av CS-genen

Agouti: A/A ej bärare av solid

Kullar hon fött:
  • HCM, kommer hon kolla 2022
  • PKD, kommer hon kolla 2022
  • Hon har a blod, ej bärare av B blod
  • Lola är DNA testad hos MyCatDNA
  • inga NEM på 10 generationer