Ettas information

Född: 2020.07.09
Färg: n 09 22

Kön: Hona
Uppfödare: Madeleine & Cent Forsman
PKDef: Normal
PKD: 2021.07.05 utan anmärkning

HCM: 2021.07.05 utan anmärkning

Blodgrupp: A/A ej bärare av b blod, testad hos MyCatDNA
Bärare av dilution: ej bärare av dilution
Bärare av solid: Ej bärare av solid anlag

CS-Gen: ej bärare
Kullar hon fött: har ej fått någon kull än


  • Hon är chippad sedan 2021.11.03
  • Hon är DNA analyserad hos MyCatDNA
  • Etta älskar att mysa i famnen