Hailie

International Champion  SE*Edalunds Revolution is my name

Hailie är en helt underbar katt. Gosig, snäll, diplomatisk

information om hailie

hailie är numera en glad kastrat

hailies stamtavla

hailies
utställningsresultat

Hailies senast tagna titel är
International champion